Hakkımızda

DETAYLI ÖZGEÇMİŞ:


  Adı Soyadı: SELDA SİVASLIOĞLU
  Doğum Tarihi: 1 EYLÜL 1976
  Unvanı: Uzman Doktor

ÖĞRENİM DURUMU:


Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1999
Y. Lisans Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Gazi Üniversitesi 2007
Doktora Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sosyal Pediatri A.B.D. Gazi Üniversitesi 2015

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:


 • Eylül 2007- Eylül 2012 Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi - Prematüre Bebek Takip
 • Eylül 2012- Ağustos 2015 İzmir Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
 • Eylül 2015- Şubat 2016 Şifa Üniversitesinde Yardımcı Doçent
 • Mart – Ağustos 2016 Özel Ege Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Kurucu ve Sorumlu Hekim
 • Eylül 2016- Nisan 2017 Özel Mavi Deniz Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği
 • AKADEMİK ÜNVANLAR


  Yardımcı Doçentlik Tarihi : Ocak 2016
   Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
 • Yüksek Lisans Tezleri
 • Akut lösemili çocuklarda tromboz sıklığı ve antikoagulan sistemin incelenmesi ( Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.) Danışman: Prof. Dr. Türkiz Gürsel
 • Doktora Tezleri
 • Ergen Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri ve Kendilik Algısı ( Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Sosyal Pediatri A.B.D.) Danışman: Prof. Dr. Figen Şahin

  YAYINLAR


 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
 • Karadeniz C, Oguz A, Citak EC, Uluoglu O, Okur V, Demirci S, Okur A, Aksakal N. Clinical characteristics and treatment results of pediatric B-cell non-Hodgkin lymphoma patients in a single center. Pediatr Hematol Oncol. 2007 Sep;24(6):417-30.
 • S. Aygen, U. Dürr, K. Fehér, M. Spraul, H. Schäfer, B. Schütz, S. Bülbül, C. Şanlı,R. Örs, O. Tuncer, A. Aydin, Sivaslioglu S., H. Altunhan, M. S. Bektaş, R. Atalan Urine based newborn screening study applying high-resolution NMR spectroscopy in Turkey Journal of İnherited Metabolic Disease( 2011) 34 (Suppl. 3) :S49-S286
 • Gursel T, Biri A, Kaya Z, Sivaslioglu S. Frequency of inherited bleeding disorders in adolescent girls with menorrhagia Haemophilia (2012), 18 (Suppl. 3), 1–208 PO-MO-272
 • Sivaslioglu S, Gursel T, Kocak U, Kaya Z. The risk factors for thrombosis in children with acute lymphoblastic leukemia. Clin Appl Thromb Hemost. 2014 20:651
 • Gursel T, Biri A, Kaya Z, Sivaslıoglu S, Albayrak M. The frequency of menorrhagia and bleeding disorders in university students Pediatr Hematol Oncol. 2014 Aug;31(5):467-74. doi: 10.3109/08880018.2014.886316. Epub 2014 Mar 31.
 • Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 • Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Okumuş N, Önal E E, Türkyılmaz C, Demirci S, Koç E, Atalay Y,Ergenekon E, Günaydın B Doğum şekli ve anneye uygulanan anestezi tipinin postnatal erken dönemde yenidoğanlarda görülen tartı kaybına etkileri Türkiye Çocuk Hast Derg 2009;3(1):31-40
 • Sivaslıoğlu S., Sivaslıoğlu A. Pediatrik Jinekolojide İnkontinans Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics 2010;3(2):140-4
 • Selda Sivaslıoğlu Yenidoğan Resusitasyonunda Güncel Değişiklikler Sağlığın Başkenti Dergisi 2011;19 :8-11
 • Selda Sivaslıoğlu Özel Virüs Aşıları - 1 Ankara Medical Journal 2012; 12(1):42-45
 • Selda Sivaslıoğlu Özel Virüs Aşıları – 2 Ankara Medical Journal 2012; 12(2):71-76
 • Ertürk N, Sivaslıoğlu S, Yücel H, Baş AY, Demirel N Prematüre bebeklerde göbek ve inguinal bölge patolojilerinin insidansı Çocuk Cerrahisi Dergisi Cilt 26: Ek Sayı, Yıl 2012
 • Sivaslıoğlu S , Kadıoğlu B, Tüzün F Akut Bronşiolitli Yenidoğanların Retrospektif Değerlendirilmesi Ege Klinikleri Tip Dergisi Cilt : 51, Sayı: 2 Ağustos 2013
 • Selda Sivaslıoğlu Türkiye’de ve Dünya’da Ergen Gebeliklerin Durumu Ege Klinikleri Tip Dergisi Cilt: 53 Sayı: 2 Agustos 2015
 • Selda SİVASLIOĞLU, Hüsniye YÜCEL, Nihal DEMIREL, Ahmet Yağmur BAŞ The Knowledge and Practices of Turkish Mothers on Newborn Jaundice Ege Klinikleri Tip Dergisi Cilt: 55 Sayı:1 Nisan 2017
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Demirci S, Ergenekon E, Tunaoğlu S, Saygılı A, Koç E, Türkyılmaz C, Önal E, Okumuş N, Atalay Y Dıabetes in pregnancy and its effects on the newborn . I. Akdeniz Ülkeleri Neonatoloji Birliği ve XII. Ulusal Neonatoloji Kongresi . 3-6 Eylül 2003, Antalya
 • Okumuş N, Önal E E, Demirci S, Türkyılmaz C, Atalay Y, Koç E, Ergenekon E Erken neonatal dönemde postnatal kilo kaybını etkileyen faktörler. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 16-21 Nisan 2006, Antalya
 • Yılmaz S, Bozkaya D, Kaya Z, Demirci S, Yeşilkaya E, Gürsel T Hodgkin hastalığı tedavisinden sonra gelişen paratiroid adenom ve kondrosarkom olgusu. 42. Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs 2006, Antalya
 • Ünlüsoy A,Emeksiz HC, AksuT, Derinöz O, Demirci S Adolesanda yüksek doz metformin alımı: Olgu sunumu 42. Türk Pediatri Kongresi 15-20 Mayıs 2006, Antalya
 • Yucel H, Sivaslıoğlu S, Altan H,Ünal H,Kara U A, Türkbay D, Demirel N, Karaslan E, Haberal A Hastanemiz 2008 yenidoğan istatistikleri. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27 -30 Nisan 2009, Çeşme
 • Yücel H,Türkbay D, Kara UA, Karaaslan, Ayar G, Baş AY, Demirel N, Sivaslıoğlu S Yenidoğanda nadir, dirençli bir nöbet nedeni: Pakigri. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2010, Bodrum
 • Yücel H, Sivaslıoğlu S, Ayar G , Karaaslan E, Baş AY, Demirel N, Göktolga Ü . Hastanemiz 2009 yılı yenidoğan istatistikleri. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2010, Bodrum
 • Yücel H, Sivaslıoğlu S, Ayar G, Altan H, Baş AY, Demirel N Pnömatozis Koli: Nadir Görülen Bir Durum. 18. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2010, Bodrum
 • Yücel H, Polat A, Sivaslıoğlu S, Soysaldı E, Koç O, Baş AY, Demirel N Ünitemizde yenidoğanın bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım ve değerlendirme programı uygulamaları. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 15-18 Nisan 2012, Bodrum
 • Sivaslıoğlu S, Yücel H, Kavurt AS, Baş AY, Demirel N Annesinde Graves hastalığı olan neonatal Hhpertiroidi olgusu. 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 15-18 Nisan 2012, Bodrum
 • Yücel H, Sivaslıoğlu S, Kavurt AS, Yakut Zİ, Baş AY, Demirel N Prematüre Bir Yenidoğanda Kolelityazis 20. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 15-18 Nisan 2012, Bodrum
 • Sivaslıoğlu S, Şahin Dağlı F, Özkan S, Dilbaz B. Ergen Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri ve Kendilik Algılarının Değerlendirilmesi 3. Ulusal Sosyal Pediatri Kongresi, 17-21 Aralık 2014, Ankara
 • DİĞER YAYINLAR
 • Selda Bülbül ve ark. ( Sivaslioglu S) Novel approach for newborn errors in metabolism screening (NEMS) by 3Q2 NMR: Clinical NEMS-by-NMR study in Turkey. Clinical Biochemistry 2014
 • Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 • Sosyal Pediatri Derneği
 • Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği